Noutăți

Un om informat e un om puternic.

John Davison Rockefeller

COMUNICAT DE PRESĂ

Selecție grup țintă în cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”

Selecția beneficiarilor proiectului cu finanțare europeană ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” este în plin proces, grupul țintă fiind alcătuit din 270 copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă ăn străinătate și 90 părinți/tutori care au în grijă acești copii.

Cei 270 de copii care vor fi selectați în grupul țintă vor fi selectați din învățământul preșcolar (3-5 ani) – 40 copii, din învățământul primar (6-10 ani) – 100 elevi, din învățământul gimnazial (11-14 ani) – 100 de elevi, din învățământul secundar superior (14-16 ani) – 30 de elevi.

Copiii și părinții/tutorii provin din Municipiul Târgu Jiu și comunele Bengeşti-Ciocadia, Bălăneşti și Scoarţa.

Înscrierea se poate prin direct la școlile partenere sau prin completarea formularului disponibil pe site-ul www.speringorj.ro, sau la sediul proiectului din Municipiul Târgu Jiu strada Unirii nr 83.

Prin intermediul proiectului, copiii vor beneficia de un pachet integrat de servicii de suport educațional, servicii psiho-sociale de sprijin, activități recreative și de socializare, cum ar fi participarea la ateliere cu tematici adaptate vârstei, excursii, tabere școlare și activități sportive, în timp ce adulții au parte de servicii de educație parentală și de consiliere socială. În plus, copiii vor beneficia de pachete de rechizite la începutul anului școlar si de subvenții în funcție de prezența la școală, prezența la activitățile proiectului și progresele în clasă.

Vezi tot comunicatul in documentatia anexata.

I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE

Servicii de asigurare resurse umane si materiale pentru realizarea de ateliere pentru copii in cadrul proiectului ” SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

AAutoritatea contractanta ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 28371335, înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 9/15.03.2011, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 pentru implementarea proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia de Servicii de asigurare resurse umane si materiale pentru realizarea de ateliere pentru copii in cadrul proiectului ” SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Termen limita primire oferte: 01.10.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE

Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Autoritatea contractanta ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 28371335, înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 9/15.03.2011, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 pentru implementarea proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia de Servicii de psihoterapie pentru copiii din grupul tinta al proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Termen limita primire oferte: 24.09.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE

Pachet rechizite/materiale educationale pentru grupul tinta in cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Autoritatea contractanta ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 28371335, înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 9/15.03.2011, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 pentru implementarea proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia de Pachet rechizite/materiale educationale pentru grupul tinta in cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Termen limita primire oferte: 20.09.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE

Servicii de inchiriere spatiu in Municipiul Targu Jiu in cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Autoritatea contractanta ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 28371335, înregistrată la Registrul Autoritatea contractanta ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 28371335, înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 9/15.03.2011, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 pentru implementarea proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia de Servicii de inchiriere spatiu in Municipiul Targu Jiu in cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Termen limita primire oferte: 13.09.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE

Servicii de promovare online pentru informarea si constientizarea parintilor in cadrul proiectului ” SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Autoritatea contractanta ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 28371335, înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 9/15.03.2011, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 pentru implementarea proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia de Servicii de promovare online pentru informarea si constientizarea parintilor in cadrul proiectului ” SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433 in cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Termen limita primire oferte: 18.06.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE

Pachet materiale pentru campaniile de informare si conștientizare in cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Autoritatea contractanta ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cod de identificare fiscală 28371335, înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 9/15.03.2011, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433 pentru implementarea proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia de Pachet materiale pentru campaniile de informare si conștientizare in cadrul proiectului ”SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă” cod SMIS 139433

Termen limita primire oferte: 04.06.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.