Blog

Fa ceva minunat! Oamenii ar putea imita gestul tau.

 COMUNICAT FINALIZARE PROIECT “SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”

ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE în calitate de beneficiar, în parteneriat cu CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ au implementat în perioada 6 mai 2021 – 31 decembrie 2023 proiectul cu titlul “SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”, cod MySMIS 139433, finanțat în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.776.545,78 lei, din care finanțarea nerambursabilă conform Contractului de finanțare a fost de 4.757.766,58 lei, valoarea contribuției europene de 4.060.063,92 lei și 697.702,66 lei asigurați din bugetul de stat al României.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea nivelului de participare la educație a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) care au părinți plecați la muncă în străinătate prin implementarea unor măsuri integrate de educație și consiliere socială la nivelul județului Gorj și prin stimularea colaborării între unitățile școlare, autoritățile și instituțiile locale, ONG-uri și comunitate.

Grupul țintă vizat în mod direct de activitățile proiectului conform Cererii de finanțare a fost de 360 persoane, din care 270 preșcolari și elevi din județul Gorj la care se adaugă 90 de părinți/tutori care au acești copii în îngrijire. Prin intermediul proiectului, copiii au beneficiat de un pachet integrat de servicii de suport educațional, servicii psiho-sociale de sprijin, activități recreative și de socializare cum ar fi participarea la ateliere cu tematici adaptate vârstei, iar adulții de servicii de educație parentală și de consiliere socială. În plus, copiii au primit pachete de rechizite si subvenții în funcție de prezența la școală, prezența la activitățile proiectului și de obținerea de progrese în educație.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

E-mail: office@excelsior.ong

https://excelsior.ong

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Lecții învățate în cadrul proiectului

“SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”:

Empatie și Suport Emoțional:

Obiectiv: Înțelegerea emoțiilor și dezvoltarea empatiei față de colegii cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Activități posibile: Discuții deschise despre sentimente, jocuri de rol pentru a înțelege perspectivele celorlalți, activități artistice pentru exprimarea emoțiilor.

Dezvoltarea autonomiei și responsabilității:

Obiectiv: Încurajarea copiilor să devină mai autonomi și responsabili în absența părintelui plecat.

Activități posibile: Activități privind gestionarea timpului și a resurselor, jocuri și exerciții care să dezvolte abilitățile de luare a deciziilor.

Explorarea oportunităților educaționale:

Obiectiv: Încurajarea copiilor să vadă oportunități în educație și să-și dezvolte abilitățile pentru un viitor strălucit.

Activități posibile: Discuții despre cariere, excursii la instituții educaționale, activități care să promoveze pasiunile și interesele copiilor.

Creșterea rezilienței și gestionarea schimbării:

Obiectiv: Dezvoltarea capacității de a face față schimbărilor și de a fi rezilient în fața provocărilor.

Activități posibile: Jocuri de echipă care implică rezolvarea problemelor, discuții despre schimbările pozitive și negative, activități creative pentru a exprima adaptabilitatea.

Evenimente și activități familiale:

Obiectiv: Promovarea legăturii și a momentelor speciale între copii și părinții lor.

Activități posibile: Organizarea de evenimente sau activități la școală în care părinții pot participa online, proiecte artistice de colaborare între părinți și copii.

Conștientizare privind importanței familiei și a legăturii afective:

Obiectiv: Sublinierea importanței relațiilor familiale și a legăturii afective între părinți și copii.

Activități posibile: Discuții despre importanța familiei, activități care să promoveze legăturile familiale, proiecte de colaborare în familie.

Date de contact:

ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

E-mail: office@excelsior.ong

https://excelsior.ong

Peste 200 de copii și părinți s-au înscris în proiectul SPER

Peste 200 de copii și părinți s-au înscris, până în acest moment, în proiectul Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă (SPER) derulat de Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență în Educațională (CJRAE) Gorj, finanțat cu din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se derulează până în decembrie 2023.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 270 de copii cu vârsta de până la 16 ani din județul Gorj, care au cel puțin un părinte plecat în străinătate (de minim 6 luni), dar și 90 de părinți /tutori sau adulți care îi au în întreținere pe perioada în care părinții sunt plecați.

Proiectul vine în sprijinul copiilor prin oferirea de sprijin în actul de învățare, consiliere psihologică, participarea la ateliere creative diverse, tabere și excursii.

În același timp, părinții beneficiază de servicii de educație parentala realizate prin 4 ore de consiliere individuala si 8 ore de consiliere de grup.

 De asemenea, șase dintre școlile implicate in proiect vor beneficia fiecare de următoarele echipamente achiziționate prin proiect: 1 pachet interactiv tabla+videoproiector, 1 laptop cu sistem de operare si aplicație de birou, si 10 tablete.

Scrie-ne pe contact@speringorj.ro.

Proiectul SPER, extins în tot județul Gorj

Proiectul derulat de Asociația Excelsior pentru Excelență în educație, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj a ajuns la circa 200 de înscriși, părinți și copii, iar de acum, proiectul a fost extins în tot județul Gorj.

Peste 200 de elevi și părinți din Gorj s-au înscris în proiectul SPER- Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și beneficiază de consiliere specializată, ateliere de învățare, rechizite, excursii și tabere, până la finalul anului 2023.

 Programul este derulat de Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și se adresează copiilor care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, de cel puțin șase luni. Inițial, proiectul includea elevi și părinți din Târgu Jiu, Scoarța, Bălănești și Bengești Ciocadia, însă a fost extins în tot județul Gorj, fiind deja incluse în proiect persoane din alte localități ale județului.

Proiectul SPER presupune crearea  unui grup de 270 de elevi, cu vârste cuprinse între 3 ș 16 ani, și 90 de părinți din județul Gorj, cu condiția ca unul din părinți să fie plecat în străinătate. Detalii pe contact@speringorj.ro, telefon 0785/274.208 sau www.speringorj.ro.

Un raport SPER arată o situație îngrijorătoare: mii de copii lăsați singuri acasă

O cercetare realizată de Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj, cu privire la copiii din județul Gorj, cu cel puțin un părinte plecat în străinătate, a arătat că la nivelul anului 2020, în această situație erau 3.905 elevi, însă numărul lor trece de 4.100 pe măsură ce sunt consultate și alte surse de informare.

De asemenea, raportul nostru, conceput pentru proiectul SPER- Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă, denotă că cei mai mulți copii care au părinții plecați în străinătate sunt din clasele primare (1185) și gimnaziale (1167), conform surselor ISJ Gorj. 

Proiectul SPER se desfășoară până în decembrie 2023 în localitățile Târgu Jiu, unde sunt și cele mai multe cazuri, Bălănești, Scoarța și Bengești Ciocadia, fiind făcute demersuri pentru extinderea zonei de aplicare a proiectului.

Obiectivul general este creșterea nivelului de participare la educație a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani), care au părinți plecați la muncă în străinătate prin implementarea unor măsuri integrate de educație și consiliere socială la nivelul județului Gorj și prin stimularea colaborării între unitățile școlare, autoritățile și instituțiile locale, ONG-uri și comunitate.

Soluții

Cercetarea a fost făcută având la bază date oferite de Inspectoratul școlar Județean Gorj, dar și alte statistici naționale. În vederea colectării și interpretării datelor cercetării de față au fost luate în considerare următoarele dimensiuni: numărul de unități de învățământ cu personalitate juridică de la nivelul județului Gorj – 11 și numărul de consilieri școlari din unitățile de învățământ – 49.

Concluzia a fost că este nevoie de eforturi și proiecte integrate pentru a veni în sprijinul părinților și copiilor. Grupul țintă este alcătuit din 270 copii și 90 părinți/tutori ai acestora.

Absența părinţilor poată fi compensată prin:

●          consiliere școlară;

●          sprijin în pregătirea temelor şi includerea în activităţi recreative (dezvoltarea serviciilor socio-educationale de tipul after-school);

●          utilizarea tehnologiei pentru o mai strânsă legătură între copiii rămaşi şi părinţii plecaţi;

●          o mai bună comunicare a necesității respectării de către părinți a obligațiilor legale care le revin la plecarea din țară și a efectelor plecării părinților asupra copiilor rămași acasă;

●          implicarea întregii comunităţi în mai buna integrare a copiilor rămaşi în ţară prin intermediul parteneriatelor interinstituționale.

De aceea, proiectul SPER (cod SMIS 139433, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-202), propune activități de consiliere a părinților, ateliere de creație pentru copii, dotarea școlilor, crearea unei legături între societatea civilă, instituții publice și scoli, precum și acordarea unor subvenții pentru copii. 

Care sunt obligațiile părinților plecați în străinătate

Efectuarea unei campanii de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară, este un obiectiv al proiectului SPER- Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă.

Știați că?

În 2004 a fost completată legea Legea 272, cu prevederi clare privind obligațiile părinților atunci când pleacă în străinătate și îți lasă copiii acasă;

Părintele la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara;

Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz;

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, în conformitate cu prevederile legii;

Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată.

În primele 6 luni după delegarea autorității părintești, serviciul public de asistență socială realizează o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanță, în vederea informării și consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creșterea și îngrijirea copilului și întocmește un plan de măsuri Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial.