COMUNICAT FINALIZARE PROIECT “SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”

ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE în calitate de beneficiar, în parteneriat cu CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ au implementat în perioada 6 mai 2021 – 31 decembrie 2023 proiectul cu titlul “SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”, cod MySMIS 139433, finanțat în baza contractului de finanțare POCU/784/6/24/139433.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.776.545,78 lei, din care finanțarea nerambursabilă conform Contractului de finanțare a fost de 4.757.766,58 lei, valoarea contribuției europene de 4.060.063,92 lei și 697.702,66 lei asigurați din bugetul de stat al României.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea nivelului de participare la educație a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani) care au părinți plecați la muncă în străinătate prin implementarea unor măsuri integrate de educație și consiliere socială la nivelul județului Gorj și prin stimularea colaborării între unitățile școlare, autoritățile și instituțiile locale, ONG-uri și comunitate.

Grupul țintă vizat în mod direct de activitățile proiectului conform Cererii de finanțare a fost de 360 persoane, din care 270 preșcolari și elevi din județul Gorj la care se adaugă 90 de părinți/tutori care au acești copii în îngrijire. Prin intermediul proiectului, copiii au beneficiat de un pachet integrat de servicii de suport educațional, servicii psiho-sociale de sprijin, activități recreative și de socializare cum ar fi participarea la ateliere cu tematici adaptate vârstei, iar adulții de servicii de educație parentală și de consiliere socială. În plus, copiii au primit pachete de rechizite si subvenții în funcție de prezența la școală, prezența la activitățile proiectului și de obținerea de progrese în educație.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

E-mail: office@excelsior.ong

https://excelsior.ong

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Lecții învățate în cadrul proiectului

“SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”:

Empatie și Suport Emoțional:

Obiectiv: Înțelegerea emoțiilor și dezvoltarea empatiei față de colegii cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Activități posibile: Discuții deschise despre sentimente, jocuri de rol pentru a înțelege perspectivele celorlalți, activități artistice pentru exprimarea emoțiilor.

Dezvoltarea autonomiei și responsabilității:

Obiectiv: Încurajarea copiilor să devină mai autonomi și responsabili în absența părintelui plecat.

Activități posibile: Activități privind gestionarea timpului și a resurselor, jocuri și exerciții care să dezvolte abilitățile de luare a deciziilor.

Explorarea oportunităților educaționale:

Obiectiv: Încurajarea copiilor să vadă oportunități în educație și să-și dezvolte abilitățile pentru un viitor strălucit.

Activități posibile: Discuții despre cariere, excursii la instituții educaționale, activități care să promoveze pasiunile și interesele copiilor.

Creșterea rezilienței și gestionarea schimbării:

Obiectiv: Dezvoltarea capacității de a face față schimbărilor și de a fi rezilient în fața provocărilor.

Activități posibile: Jocuri de echipă care implică rezolvarea problemelor, discuții despre schimbările pozitive și negative, activități creative pentru a exprima adaptabilitatea.

Evenimente și activități familiale:

Obiectiv: Promovarea legăturii și a momentelor speciale între copii și părinții lor.

Activități posibile: Organizarea de evenimente sau activități la școală în care părinții pot participa online, proiecte artistice de colaborare între părinți și copii.

Conștientizare privind importanței familiei și a legăturii afective:

Obiectiv: Sublinierea importanței relațiilor familiale și a legăturii afective între părinți și copii.

Activități posibile: Discuții despre importanța familiei, activități care să promoveze legăturile familiale, proiecte de colaborare în familie.

Date de contact:

ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

E-mail: office@excelsior.ong

https://excelsior.ong

Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *