Despre

Cu cât o societate oferă mai puține alternative, cu atât proiectele indivizilor decurg din cele câteva proiecte și norme oficial recunoscute, cu cât o societate lasă loc mai puțin loc pentru cultura îndoielii și pentru învățul dezvățului, cu atât prostia ca încremenire în proiect câștigă teren și scleroza acelei societăți este mai mare”

Despre Proiect

Obiectivul general

Creșterea nivelului de participare la educație a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani), care au părinți plecați la muncă în străinătate prin implementarea unor măsuri integrate de educație și consiliere socială la nivelul județului Gorj și prin stimularea colaborării între unitățile școlare, autoritățile și instituțiile locale, ONG-uri și comunitate.

Obiectivele specifice

OS1 Stimularea participării la activitațile educaționale pentru 270 preșcolari și elevi din învățământul primar, gimnazial și secundar care au cel puțin un parinte plecat la muncă în străinătate prin furnizarea unui program integrat care cuprinde: suport educațional, servicii psiho-sociale de sprijin, suport material și activități creative, recreative și de socializare

OS2 Dezvoltarea competențelor pentru 90 de parinți/turori ai copiilor care au cel puțin un părinte plecat la munca în străinătate prin furnizarea unui pachet integrat de educație parentală și măsuri de consiliere socială.

OS3 Creșterea gradului de conștientizare a instituțiilor, comunităților și cetățenilor din Regiunea Sud Vest Oltenia cu privire la problemele cu care se confruntă copiii care au părinții plecați la muncă in străinătate, precum și la obligațiile legale ale părinților la plecarea din țară, dar și stimularea implicării active a acestora în rezolvarea acestor probleme prin dezvoltarea unei rețele de parteneri și prin campanii de informare și conștientizare.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului: 4.776.545,78 LEI

Finanțarea nerambursabilă a proiectului: 4.757.766,58 LEI

Valoarea contribuției europene: 4.060.063,92 LEI

Valoarea contribuției din bugetul de stat: 697.702,66 LEI

Valoare cofinanțării beneficiarului: 18.779,20 LEI

Durata proiectului

32 de luni
Perioada: 6 Mai 2021 – 31 Decembrie 2023

Localități vizate în cadrul proiectului

Municipiul Târgu Jiu 

Bengeşti-Ciocadia

Bălăneşti

Scoarţa

Grup țintă

Grupul țintă este alcătuit din 270 copii si 90 părinți/tutori ai acestora.

  • 270 copii, din care:

-minim 28 de etnie romă

-minim 50 din mediul rural

-40 de preșcolari, 100 de elevi din învățământul primar (6-10 ani), 100 de elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) si 30 de elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani)

-minim 2 vor fi copii cu dizabilități și/sau nevoi speciale

  • 90 părinți/tutori ai acestora:

-Părinți/tutori ai celor 40 de preșcolari încadrați în GT – minim 10 persoane

-Părinți/tutori ai celor 230 elevi încadrați în GT – minim 80 persoane

Indicatori

  • 40 de copii (3-5 ani) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație, din care 5 de etnie romă și 5 din zona rurală;

  • 100 de elevi din învățământul primar (6-10 ani) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație din care 13 de etnie romă și 23 din zona rurală;

  • 100 de elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație, din care 10 de etnie romă și 22 din zona rurală;

  • 30 de elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație.

Parteneri

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj