Care sunt obligațiile părinților plecați în străinătate

Efectuarea unei campanii de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară, este un obiectiv al proiectului SPER- Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă.

Știați că?

În 2004 a fost completată legea Legea 272, cu prevederi clare privind obligațiile părinților atunci când pleacă în străinătate și îți lasă copiii acasă;

Părintele la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara;

Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz;

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, în conformitate cu prevederile legii;

Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată.

În primele 6 luni după delegarea autorității părintești, serviciul public de asistență socială realizează o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanță, în vederea informării și consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creșterea și îngrijirea copilului și întocmește un plan de măsuri Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial.

Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *