ATELIERE #SPER ÎN IANUARIE

Copiii înscriși în proiectul #SPER pot participa în această lună la diverse ateliere, care au scopul de a le dezvolta creativitatea, abilitățile și de a le inocula noi tehnici de învățare.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe

Prioritatea de investiții: 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

Obiectivul Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Obiectivul Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

Nr contract: POCU/784/6/24/139433

Titlul proiectului: “SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă”

Cod SMIS: 139433

PLANIFICAREA ATELIERELOR PENTRU COPII

LUNA IANUARIE 2022

Nr. crt.ActivitateaDataOraInstructorNr estimat copii din GT participanti la ateliere
1Atelier  jocuri senzoriale, simtire si cunoastere12.01.20221730Bocșan Otilia10 copii
2Atelier  jocuri senzoriale, simtire si cunoastere15.01.20221000Bocșan Otilia10 copii
3Atelier artistic: muzică(chitară)15.01.20221300Bocșan Ion10 copii
4Atelier recreativ: dansuri19.01.20221730Bocșan Otilia10 copii
5Atelier recreativ: dansuri22.01.20221000Bocșan Otilia10 copii
6Atelier artistic: muzică(chitară)22.01.20221300Bocșan Ion10 copii
7Atelier gastronomie distractivă26.01.20221730Bocșan Otilia10 copii
8Atelier gastronomie distractivă29.01.20221000Bocșan Otilia10 copii
9Atelier artistic: muzică(chitară)29.01.20221300Bocșan Ion10 copii

Coordonator activități educaționale

Simona-Elena Sandu

Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *